Endokrin sistem, vücudun farklı bölgelerinde yer alan, salgıladıkları hormonları doğrudan bir kanal sistemine değilde doğrudan kan dolaşımına salgılayan birkaç bezden oluşur. Hormonların birçok farklı işlevi ve eylem modu vardır; Bir hormonun farklı hedef organlar üzerinde yine farklı etkileri olabilir ve bu durumun tersine, bir hedef organ birden fazla hormon tarafından etkilenebilir.

Genel olarak, endokrin bozukluklar üç gruba ayrılabilir.

  1. Endokrin bir bezin sekresyonunun azalması (hiposekresyon) (hormon eksikliğine yol açar)
  2. Endokrin bir bezin aşırı salgılaması (hipersekresyonu) (hormon fazlalığına yol açar)
  3. Endokrin bezlerinin iyi huylu (benign) veya kötü huylu (malign) tümörleri

Endokrin hastalıklar genellikle endokrin sistemde yer alan geri besleme mekanizmaları nedeniyle sekresyonunun azalması ve sekresyonun artmasının melez bir bir görüntüsünü ile ilgili oldukça karmaşık durumlardır. Örneğin, çoğu hipertiroidizm formu, aşırı miktarda tiroid hormonu salgılanmasına karşılık, düşük düzeyde tiroid uyarıcı hormon (TSH) salgılanması ile ilişkilidir.

Endokrin cerrahisi bölümünde tiroid hastalıkları (Guatr, hipotiroidi, hipertiroidi, Graves hastalığı, tiroid nodülleri ve tiroid kanserleri), paratiroid hastalıkları (hiperparatiroidi, hipoparatiroidi, paratiroid bez kanserleri), pankreasın cerrahi endokrin hastalıkları (insulinoma, gastrinoma, glukagonoma, VİPoma, Zollinger-Ellison Sendromu, karsinoid sendrom), böbrek üstü bezi hastalıkları (Cushing Sendromu, Addison Sendromu, Feokromositoma, insidentaloma, adrenokortikal kanserler) genel cerrahi ve endokrinoloji uzmanlarınca değerlendirilip tedavi edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir